Hoạt động của cụcHoạt động của cục - RSS

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 23/12/2021, tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2021,...

Chuyên mục KH&CNChuyên mục KH&CN - RSS

Nguồn năng lượng tích cực là động lực để đột phá

Nguồn năng lượng tích cực là động lực để đột phá

Khởi nghiệp là con đường rất gian nan, khó mà tránh khỏi những rào cản, thất bại nên muốn khởi nghiệp thành công, các bạn trẻ cần phải dấn thân,...

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế - RSS

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021 tập trung vào mục tiêu giới thiệu kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số, Cổng dịch...

Thông báoThông báo - RSS